Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 Từ trường (P1)

  • 3535 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:

Xem đáp án

Chọn: D

Hướng dẫn: Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện bằng 3 cách: có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt cạnh nó, hoặc có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt cạnh nó, hoặc có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó


Câu 2:

Tính chất cơ bản của từ trường là:

Xem đáp án

Chọn: A

Hướng dẫn: Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó


Câu 3:

Từ phổ là:

Xem đáp án

Chọn: A

Hướng dẫn: Từ phổ là hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Chọn: B

Hướng dẫn: Tính chất của đường sức từ là:

- Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.

- Qua một điểm trong từ trường ta chỉ có thể vẽ được một đường sức từ, tức là các đường sức từ không cắt nhau.

- Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.

- Các đường sức từ là những đường cong kín


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Từ trường đều là từ trường có

Xem đáp án

Chọn: C

Hướng dẫn: Từ trường đều là từ trường có các đường sức song song và cách đều nhau, cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Bro6

Bình luận


Bình luận