Lý thuyết

  • 3301 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 3:

Cho 1ml albumin (lòng trắng trứng) vào một ống nghiệm, thêm vào đó 0,5ml HNO3 đặc. Hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bài thi liên quan:

Bài tập thủy phân

12 câu hỏi 12 phút

Bài tập đốt cháy

10 câu hỏi 10 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận