Dạng 1 : Tính số đồng phân cấu tạo của hợp chất hữu cơ

  • 2393 lượt thi

  • 53 câu hỏi

  • 53 phút

Câu 1:

X là hiđrocacbon có công thức phân tửC3H6. Số công thức cấu tạo của X là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

 Ứng với công thức phân tử C3H6 có 2 đồng phân cấu tạo là :


Câu 2:

Trong số các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O và C3H9N; chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất là

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

Cách 1 : Viết đầy đủ số đồng phân của các chất, từ đó rút ra kết luận

Suy ra : C3H8 có một đồng phân; C3H7Cl có hai đồng phân; C3H8O có 3 đồng phân; C3H9N có 4 đồng phân. Vậy chất có nhiều đồng phân nhất là C3H9N

Cách 2 : Phân tích, đánh giá tìm nhanh đáp án đúng

Các hợp chất hữu cơ đều có 3 nguyên tử C, nên sự chênh lệch về số đồng phân giữa chúng không phụ thuộc vào số nguyên tử C và tất nhiên cũng không phụ thuộc vào số nguyên tử H. Số lượng đồng phân của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào số nguyên tử còn lại trong hợp chất. N có hóa trị 3, có nhiều kiểu liên kết với các nguyên tử C hơn so với O có hóa trị 2 và Cl có hóa trị 1. Vậy hợp chất C3H9N sẽ có nhiều đồng phân nhất.


Câu 3:

Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là :

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

 Cách 1 : Viết cụ thể từng đồng phân

Cách viết này mất nhiều thời gian hơn so với cách viết sau đây :

Cách 2 : Vẽ định hướng nhanh số đồng phân


Câu 4:

Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

 Iso – pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 thì số sản phẩm monoclo tối đa thu được là 4:


Câu 5:

Cho C7H16 tác dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được hỗn hợp gồm 3 dẫn xuất monoclo. Số công thức cấu tạo của C7H16 có thể có là

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

C7H16 có 9 đồng phân:

Trong đó có 4 đồng phân thỏa mãn điều kiện đề bài là : Đồng phân (5), (7), (8), (9).


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận