Công phá Vật lý - Đề 16

  • 7669 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Chiếu xiên một chùm ánh sáng song hẹp (coi như một tia sáng) gồm bốn sánh sáng đơn sắc: vàng, tím, đỏ, lam từ không khí vào nước. So với tia tới, tia khúc xạ bị lệch ít nhất là tia màu:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Ta có công thức: sin i = n sin r 

Trong đó: i là góc tới, r là góc lệch so với phương thẳng đứng và n là chiết suất so với nước. Nên ta sẽ có góc lệch ứng với bốn ánh sáng đơn sắc lần lượt là:

Do chiết suất của các chất lỏng trong suốt biến thiên theo màu sắc của ánh sáng và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím nên 


Vậy so với tia tới, tia khúc xạ bị lệch ít nhất là tia màu đỏ.

STUDY TIP

Chiết suất của các chất lỏng trong suốt biến thiên theo màu sắc và tăng dần từ đỏ đến tím nên góc lệch so với phương thẳng đứng của các ánh sáng đơn sắc sẽ giảm dần từ đỏ đến tím.


Câu 2:

Khi khối lượng của vật nặng là m thì chu kỳ dao động của con lắc đơn là T. Vậy khi tăng khối lượng của vật nặng lên 4 lần thì chu kỳ dao động của con lắc đơn lúc này là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Chu kỳ của con lắc đơn được tính theo công thức:

không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng nên chu kỳ của con lắc đơn sau khi thay đổi khối lượng vật nặng vẫn là T.


Câu 3:

Cường độ dòng điện I= 2cos50πt+π4(A). Tại thời điểm t thì pha của cường độ dòng điện là:

Xem đáp án

Đáp án D

Pha của cường độ dòng điện tại thời điểm t là ωt+φ nên ta có đáp án như trên.

STUDY TIP

Cần phân biệt rõ pha tại thời điểm t là ωt+φ0 và pha ban đầu là φ0 để tránh sai lầm.


Câu 4:

Sóng điện từ không có tính chất nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án D

Đối với sóng điện từ thành phần E B có phương dao động vuông góc với nhau nhưng về pha dao động tại cùng một điểm thì luôn cùng pha.


Câu 5:

Một nguồn sóng dao động với phương trình u0=10cos4πt+π3(cm). Biết v = 12 cm/s. Điểm A cách nguồn một khoảng 8 cm, tại thời điểm t = 0,5s li độ của điểm A là:

Xem đáp án

Đáp án B

Bước sóng dùng trong dao động là: λ=vf=122=6cmPhương trình dao động của điểm A cách nguồn một khoảng 8cm là:

uA=10cos4πt+π3-2π.86=10cos4πt-7π3cm

 

Vậy tại thời điểm t = 0,5s thì li độ của điểm A là:

uA=10cos4π.0,5-7π3=5cm

Không ít các bạn học sinh sẽ giải theo hướng này, nhung đây là một kết quả sai rồi. Bài này dễ nhưng mà dễ nhầm các em nhé. Dưới dây mới là cách làm đúng:

Sau khoảng thời gian t = 0,5s thì sóng mới truyền đến điểm cách nguồn khoảng:

S=νt=12.0,5=6cm

Nhận thấy điểm A ở khoảng cách xa hơn nên chưa nhận được sóng truyền tới, vì điểm A chưa dao động nên li độ của điểm A tại thời điểm t = 0,5s là 0.

STUDY TIP

Cần phải kiểm tra quãng đường sóng truyền đi được trong khoảng thời gian đề cho, trước khi thực hiện tính toán để tránh sai lầm có thể mắc phải như bài trên.


Bài thi liên quan:

Công phá Vật lý - Đề 17

41 câu hỏi 40 phút

Công phá Vật lý - Đề 18

40 câu hỏi 40 phút

Công phá Vật lý - Đề 19

40 câu hỏi 40 phút

Công phá Vật lý - Đề 20

40 câu hỏi 40 phút

Công phá Vật lý - Đề 21

40 câu hỏi 40 phút

Công phá Vật lý - Đề 22

40 câu hỏi 40 phút

Công phá Vật lý - Đề 23

40 câu hỏi 40 phút

Công phá Vật lý - Đề 24

40 câu hỏi 40 phút

Công phá Vật lý - Đề 25

40 câu hỏi 40 phút

Công phá Vật lý - Đề 26

40 câu hỏi 40 phút

Công phá Vật lý - Đề 27

40 câu hỏi 40 phút

Công phá Vật lý - Đề 28

40 câu hỏi 40 phút

Công phá Vật lý - Đề 29

40 câu hỏi 40 phút

Công phá Vật lý - Đề 30

40 câu hỏi 40 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận