Ôn tập chương 4 có đáp án

  • 1740 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Phát biểu không đúng là: Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome. Vì các phân tử có liên kết đôi hoặc vòng kém bền đó phải trùng hợp tạo thành polime (nhiều phân tử có chứa liên kết đôi nhưng không có khả năng phản ứng tạo polime


Câu 3:

Nilon–6,6 là một loại

Xem đáp án

Đáp án A

Các mắt xích nối với nhau bằng liên kết CO-NH mà không phải của α-aminoaxit

→ tơ nilon-6,6 là tơ poliamit


Câu 4:

Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ

Xem đáp án

Đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận