Bài thi liên quan:

Bài 2: Con lắc lò xo

30 câu hỏi 30 phút

Bài 3: Con lắc đơn

30 câu hỏi 30 phút

Bài 6: Ôn tập chương I

30 câu hỏi 30 phút

Bài 7: Sóng cơ

29 câu hỏi 30 phút

Bài 8: Giao thoa sóng

19 câu hỏi 20 phút

Bài 9: Sóng dừng

29 câu hỏi 30 phút

Bài 12: Ôn tập chương II

30 câu hỏi 30 phút

Bài 19: Ôn tập chương III

30 câu hỏi 30 phút

Bài 20: Mạch dao động

30 câu hỏi 30 phút

Bài 22: Sóng điện từ

20 câu hỏi 20 phút

Bài 24: Ôn tập chương IV

27 câu hỏi 30 phút

Bài 25: Tán sắc ánh sáng

25 câu hỏi 25 phút

Bài 26: Giao thoa ánh sáng

27 câu hỏi 27 phút

Bài 27: Các loại quang phổ

17 câu hỏi 17 phút

Bài 29: Tia X

16 câu hỏi 16 phút

Bài 30: Ôn tập chương V

30 câu hỏi 30 phút

Bài 34: Mẫu nguyên tử Bo

30 câu hỏi 30 phút

Bài 35: Sơ lược về Laze

15 câu hỏi 15 phút

Bài 36: Ôn tập chương VI

30 câu hỏi 30 phút

Bài 39: Phóng xạ

30 câu hỏi 30 phút

Bài 42: Ôn tập chương VII

30 câu hỏi 30 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

3 năm trước

Phạm Trần Nam

N

1 năm trước

Nguyễn Duy

Bình luận


Bình luận