Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia môn Vật lí cực hay( đề số 15)

  • 7581 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cho dòng điện I chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại những điểm cách dây dẫn một đoạn r có độ lớn là

Xem đáp án

Đáp án B

Cảm ứng từ do dây dẫn thẳng dài gây ra: B = 2.10-7.Ir


Câu 2:

Khi nói về hệ số công suất cos φ của đoạn mạch xoay chiều, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Khi mạch có cộng hưởng: 


Câu 3:

Khi nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng phát quang có bước sóng dài hơn bước sóng ánh sáng kích thích.


Câu 4:

Khi nói về dao động duy trì của một con lắc, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Dao động duy trì là dao động được cấp bù năng lượng sau mỗi chu kỳ sao cho biên độ và tần số của dao động đều không đổi


Câu 5:

Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0 tại một điểm trong không khí, cách Q một đoạn r có độ lớn là

Xem đáp án

Đáp án D

Độ lớn cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q: E=-9.109Qr2 ( Vì ở đây đề cho Q<0 nên để E>0 thì phải có them dấu - )


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

4 tháng trước

Dung đinh

M

1 tháng trước

Minh Hiếu

Bình luận


Bình luận