Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 1 - Trắc nghiệm)

  • 6214 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phương pháp nhiệt luyện thường dùng để điều chế các kim loại 

Xem đáp án

Chọn A

Những kim loại có độ hoạt động trung bình như Zn, Fe, Sn, Pb ... thường được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện, nghĩa là khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các chất khử như C, CO, H2 hoặc các kim loại hoạt động


Câu 2:

Trong các kim loại sau, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là 

Xem đáp án

Chọn A

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong dãy là Cs (nóng chảy ở 29°C).


Câu 3:

Thạch cao sống là chất nào sau đây? 

Xem đáp án


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là sai? 

Xem đáp án

Chọn B

B sai vì nấu ăn bằng nước cứng sẽ làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị.


Câu 5:

Hãy cho biết phản ứng nào sau đây không xảy ra ở điều kiện thường? 

Xem đáp án

Chọn C

Be không tác dụng với H2O ở điều kiện thường


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận