Đề thi giữa kì 1 Hóa 12 có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

  • 940 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 5:

Chọn phát biểu không đúng: polime ...

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án A, B, C đều đúng.

Đáp án D không đúng vì đa số polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định, không tan trong các dung môi thông thường, một số tan trong dung môi thích hợp tạo ra dung dịch nhớt


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận