Trắc nghệm Vật lí 11 Bài 14 (có đáp án): Dòng điện trong chất điện phân – Phương pháp giải bài tập

  • 3718 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hạt mang tải điện trong chất điện phân là: 

Xem đáp án

Lời giải:

Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Bản chất dòng điện trong chất điện phân là: 

Xem đáp án

Lời giải:

Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường.

=> Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.

Đáp án cần chọn là: D 


Câu 3:

Trong các dung dịch điện phân, các ion mang điện tích âm là: 

Xem đáp án

Lời giải:

Trong các dung dịch điện phân, các ion mang điện tích âm là gốc axít và gốc bazơ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chọn phát biểu đúng? 

Xem đáp án

Lời giải:

Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi điện phân một dung dịch muối kim loại mà anốt làm bằng chính kim loại ấy

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Bản chất của hiện tượng dương cực tan là:

Xem đáp án

Lời giải:

Bản chất của hiện tượng dương cực tan là cực dương của bình điện phân bị tác dụng hóa học tạo thành chất điện phân và tan vào dung dịch.

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

2 năm trước

Kim Ngọc15 Trần Thị

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận