Trắc nghệm Vật lí 11 Bài 19 (có đáp án): Từ trường

  • 6287 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Từ trường là:

Xem đáp án

Lời giải:

Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện chuyển động. Từ trường gây ra lực từ tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Để phát hiện ra từ trường tồn tại trong khoảng không gian người ta sử dụng

Xem đáp án

Lời giải:

Để phát hiện ra từ trường tồn tại trong một khoảng không gian người ta sử dụng một kim nam châm như hình:

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Người ta dùng kim nam châm để phát hiện:

Xem đáp án

Lời giải:

Để phát hiện ra từ trường tồn tại trong một khoảng không gian người ta sử dụng một kim nam châm như hình:

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Để đặc trưng cho từ trường tại một điểm, người ta vẽ tại đó một véctơ

Xem đáp án

Lời giải:

Để đặc trưng cho từ trường tại 1 điểm, người ta vẽ tại đó 1 véctơ B: gọi là véctơ cảm ứng từ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đường sức từ là:

Xem đáp án

Lời giải:

Đường sức từ là đường được vẽ trong từ trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng trùng với phương của véctơ cảm ứng từ tại điểm đó

Đáp án cần chọn là: B


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

X

2 năm trước

Xuân Quỳnh Nguyễn Ngọc

W

1 năm trước

William Kane

23/2/2023 8,33 3,8,17

Bình luận


Bình luận

Thanh Danh
16:28 - 23/03/2023

câu này có 2 đáp án giống nhau ạ.