Trắc nghệm Vật lí 11 Bài 20 (có đáp án): Lực từ - Bài tập lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang điện

  • 4826 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện được xác định bởi biểu thức

Xem đáp án

Lời giải:

Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện được xác định bởi biểu thức: F=BIlsinα

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn phương án đúng trong các phương án sau?

Xem đáp án

Lời giải:

Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay trái, dòng điện chạy từ cổ tay đến ngón tay, thì ngón cái choãi ra là chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

Ta suy ra:

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chọn phương án đúng?

Xem đáp án

Lời giải:

Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, dòng điện chạy từ cổ tay đến ngón tay, thì ngón cái choãi ra là chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

Ta suy ra:

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Chọn phương án sai?

Xem đáp án

Lời giải:

Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, dòng điện chạy từ cổ tay đến ngón tay, thì ngón cái choãi ra là chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

Ta suy ra D - sai:

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Chọn phương án sai? 

Xem đáp án

Lời giải:

Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, dòng điện chạy từ cổ tay đến ngón tay, thì ngón cái choãi ra là chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

Ta suy ra B - sai:

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận