Trắc nghệm Vật lí 11 Bài 22 (có đáp án): Lực Lorenxơ

  • 3167 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một hạt proton chuyển động với vận tốc v vào trong từ trường theo phương song song với đường sức từ thì:

Xem đáp án

Lời giải:

Ta có: proton chuyển động theo phương song song với đường sức từ => lực lorenxơ f=0

=> Hạt proton không chịu tác dụng của lực lorenxơ => vận tốc và hướng chuyển động của proton không thay đổi

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Một hạt mang điện chuyển động với vận tốc v vào trong từ trường theo phương song song với đường sức từ thì:

Xem đáp án

Lời giải:

Ta có: proton chuyển động theo phương song song với đường sức từ => lực lorenxơ f=0

=> Hạt proton không chịu tác dụng của lực lorenxơ => vận tốc và hướng chuyển động của proton không thay đổi

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Lực Lorenxơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động tròn trong từ trường có đặc điểm:

Xem đáp án

Lời giải:

Khi lực Lorenxơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động tròn trong từ trường, lực này luôn hướng về tâm của quỹ đạo

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Một electron chuyển động tròn trong từ trường đều, lực Lo-ren-xơ tác dụng lên electron có đặc điểm:

Xem đáp án

Lời giải:

Ta có: Khi lực Lorenxơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động tròn trong từ trường, lực này luôn hướng về tâm của quỹ đạo

=> Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên electron luôn hướng vào tâm quỹ đạo

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:

Xem đáp án

* Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho cảm ứng từ B xuyên vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến các ngón tay là chiều của v. Chiều của  cùng chiều với ngón cái choãi ra 90° nếu q>0 và ngược chiều với ngón cái choãi ra 90° nếu q<0

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận