Trắc nghệm Vật lí 11 (có đáp án): Tương tác giữa hai dòng điện song song

  • 1580 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song với nhau và cách nhau 10cm đặt trong không khí. Dòng điện chạy trong dây dẫn có cường độ I1=2A, I2=5A. Lực từ tác dụng lên một đoạn có chiều dài 0,2m của mỗi dây là

Xem đáp án

Lời giải:

Ta có:

Lực từ tác dụng lên đoạn dây có chiều dài 0,2m của mỗi dây là:

F=2.107I1I2rl=2.1072.50,10,2=4.106N

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận