Trắc nghiệm Bài tập chuyển động của điện tích trong điện trường có đáp án (Nhận biết)

  • 2042 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Thả một ion dương cho chuyển động không vận tốc đầu từ một điểm bất kì trong một điện trường do hai điện tích điểm dương gây ra. Ion đó sẽ chuyển động.

Xem đáp án

Đáp án C

Cường độ điện trường hướng từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp. Ion dương nên lực điện cùng chiều với cường độ điện trường.

⇒ Ion dương sẽ chuyển động từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.


Câu 2:

Thả một electron không vận tốc đầu ban đầu trong một điện trường bất kì, electron sẽ:

Xem đáp án

Đáp án C

Cường độ điện trường hướng từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp.

Electron mang điện tích âm nên chịu tác dụng của lực điện trường và lực điện ngược chiều với cường độ điện trường.

⇒ Electron sẽ chuyển động từ một điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận