Trắc nghiệm Bài tập Công của lực điện – Hiệu điện thế có đáp án (Thông hiểu)

  • 2127 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Một hạt bụi có khối lượng 108g nằm trong khoảng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Hiệu điện thế giữa hai bản bằng 500V. Hai bản cách nhau 5cm. Tính điện tích của hạt bụi, biết nó nằm cân bằng trong không khí. Lấy g=9,8m/s2.

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

+ Các lực tác dụng lên hạt bụi gồm: trọng lực P, lực điện F

+ Điều kiện cân bằng của hạt bụi: F+P=0

Ta suy ra:


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận