Trắc nghiệm Bài tập điện trường có đáp án (Vận dụng cao)

  • 2746 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Hai điện tích q1=q2=6,4.1010C, đặt tại 2 đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8cm, trong không khí. Tính cường độ diện trường tại đỉnh A của tam giác.

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi E1,E2 lần lượt là cường độ điện trường do điện tích q1,q2 gây ra tại A

Vì độ lớn hai điện tích bằng nhau và điểm A cách đều hai điện tích nên ta có:


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

3 năm trước

Hiệp Dương

Bình luận


Bình luận