Trắc nghiệm Bài tập định luật Culông có đáp án (Phần 1) (Vận dụng cao)

  • 7246 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

q2 một lực F = 1,8 N. Biết q1+q2=6.106C và q1>q2. Xác định loại điện tích và giá trị của q1 và q2.

Xem đáp án

Đáp án C

+ Ta có, lực tương tác giữa hai điện tích điểm:


Câu 4:

Đặt 2 điện tích q1 và q2 trong không khí. Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 5.107N. Khi đưa chúng lại gần nhau thêm 2cm thì lực hút là 2.106N. Khoảng cách ban đầu giữa chúng là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

+ Khi khoảng cách giữa hai điện tích r:

F=kq1q2r2=5.107N

+ Khi đưa chúng ra lại gần nhau thêm 2cm thì khoảng cách giữa hai điện tích lúc này là r' = r = 0,02, khi đó:


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

3 năm trước

Hoa Xuân Nhật Minh

H

2 năm trước

Hương Giang Nguyễn

L

2 năm trước

Linh

bài thi rất tuyệt vời, giúp em thông não
L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Hương Giang Nguyễn
22:28 - 06/09/2021

Thiếu đề ạ

Hương Giang Nguyễn
22:38 - 06/09/2021

Đáp án trùng ạ

13-Nguyễn Hồng Khanh
16:35 - 15/11/2021

Câu 2: thiếu đề