Trắc nghiệm Bài tập về tụ điện có đáp án (Nhận biết)

  • 2052 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 25 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Linh Phạm Công
18:03 - 17/10/2021

câu 5 điện môi bằng 5 mới đúng