Trắc nghiệm Bài tập về tụ điện có đáp án (Thông hiểu)

  • 2115 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Tụ phẳng không khí được tích điện bằng nguồn điện có hiệu diện thế không đổi U. Hỏi năng lượng của bộ tụ thay đổi thế nào nếu tăng khoảng cách d giữa hai bản tụ lên gấp đôi trong trường hợp vẫn nối tụ với nguồn?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

+ Điện dung của tụ điện phẳng không khí là: C=Sk.4πd

+ Khi tăng d lên gấp đôi thì C giảm đi một nửa, khi đó: C'=C2

Khi tụ vẫn nối vào nguồn điện thì U không đổi và năng lượng ban đầu của tụ là: W=12CU2

Năng lượng của tụ khi tăng d là: W'=12C'U2

C'=C2 nên W'=W2


Câu 2:

Tụ phẳng không khí được tích điện bằng nguồn điện có hiệu diện thế không đổi U. Hỏi năng lượng của bộ tụ thay đổi thế nào nếu tăng khoảng cách d giữa hai bản tụ lên gấp đôi trong trường hợp ngắt ra khỏi nguồn trước khi tăng?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

+ Điện dung của tụ điện phẳng không khí là: C=Sk.4πd

+ Khi tăng d lên gấp đôi thì C giảm đi một nửa, khi đó: C'=C2

Khi ngắt tụ ra khỏi nguồn thì Q không đổi và năng lượng ban đầu của tụ là: W=12Q2C

Năng lượng của tụ khi tăng d là: W'=12Q2C'

C'=C2 nên W'=2W


Câu 4:

Tụ điện không khí có khoảng cách giữa hai bản tụ d = 5mm, diện tích của bản tụ S=100cm2. Tụ được nạp điện bởi nguồn điện không đổi U. Sau khi nạp xong thì bắt đầu cho tụ phóng điện. Kể từ lúc bắt đầu phóng điện cho đến khi tụ phóng hết điện, nhiệt lượng tỏa ra là 4,19.103J. Xác định U?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

+ Điện dung của tụ điện phẳng không khí:

C=εS4πkd=1.100.1044π.9.109.5.103=1,768.1011F

+ Khi tụ phóng điện thì năng lượng của tụ giảm dần.

Khi hết hẳn điện tích thì toàn bộ năng lượng của tụ chuyển hết thành nhiệt, do đó nhiệt lượng tỏa ra ở điện môi:


Câu 5:

Một tụ điện có điện dung C=6μF được mắc vào nguồn điện hiệu điện thế U = 100V. Sau khi tụ được ngắt ra khỏi nguồn, điện tích của tụ điện phóng qua lớp điện môi trong tụ điện đến khi hết điện tích. Nhiệt lượng tỏa ra ở điện môi trong thời gian phóng điện đó là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

+ Năng lượng của tụ điện: W=12CU2=12(6.106)1002=0,03J

+ Khi tụ phóng điện qua lớp điện môi thì lớp điện môi nóng lên. Khi hết hẳn điện tích thì toàn bộ năng lượng của tụ chuyển hết thành nhiệt, do đó nhiệt lượng tỏa ra ở điện môi chính bằng năng lượng của tụ điện:

Qtoa=W=0,03J


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

namnamnam
15:29 - 22/06/2021

sai đầu bài