Trắc nghiệm Công của lực điện – Hiệu điện thế có đáp án (Thông hiểu)

  • 2230 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho điện tích thử q di chuyển trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NP. Biết rằng lực điện sinh công dương và MN dài hơn NP. Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có, công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích không phụ thuộc vào hinh dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường

⇒ Có thể xảy ra cả 3 trường hợp trên của công AMN và ANP


Câu 2:

Chọn phát biểu sai trong các phương án sau:

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D – đúng

C – sai vì: Công của lực điện được xác định bởi biểu thức: A = qEd


Câu 3:

Chọn phương án đúng?

Một điện tích q chuyển động trong điện trường (đều hay không đều) theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có công của lực điện không phụ thuộc dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường

Theo đề bài, ta có: điện tích q chuyển động theo một đường cong kín

⇒ Công của lực điện trong chuyển động đó A = 0


Câu 4:

Chọn câu đúng?

Thả một electron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì. Electron đó sẽ:

Xem đáp án

Đáp án C

Thả một electron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì. Electron đó sẽ chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D - đúng

C - sai vì: Hiệu điện thế giữa hai điểm đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q từ điểm nọ đến điểm kia


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận