Trắc nghiệm Điện năng. Công suất điện có đáp án (Thông hiểu)

  • 2721 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 4:

Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu R1<R2 và R12 là điện trở tương đương của hệ mắc song song thì:

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận