Trắc nghiệm Điện năng. Công suất điện có đáp án (Vận dụng)

  • 2525 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hai bóng đèn có công suất định mức là P1=25W, P2=100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì:

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận