Trắc nghiệm Điện trường có đáp án (Nhận biết)

  • 2931 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Điện trường là:

Xem đáp án

Đáp án A

Điện trường là một dạng vật chất bao quanh các điện tích và truyền tương tác điện


Câu 2:

Điện trường là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Điện trường là một dạng vật chất bao quanh các điện tích và truyền tương tác điện

⇒ Phương án C đúng


Câu 3:

Biểu hiện của điện trường là:

Xem đáp án

Đáp án C

Biểu hiện của điện trường là lực điện


Câu 4:

Cường độ điện trường là:

Xem đáp án

Đáp án D

Cường độ điện trường là đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của điện trường tại một điểm


Câu 5:

Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho:

Xem đáp án

Đáp án C

Cường độ điện trường E=Fq là đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của điện trường tại một điểm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận