Trắc nghiệm Điện trường có đáp án (Nhận biết)

  • 3478 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Điện trường là:

Xem đáp án

Đáp án A

Điện trường là một dạng vật chất bao quanh các điện tích và truyền tương tác điện


Câu 2:

Điện trường là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Điện trường là một dạng vật chất bao quanh các điện tích và truyền tương tác điện

⇒ Phương án C đúng


Câu 3:

Biểu hiện của điện trường là:

Xem đáp án

Đáp án C

Biểu hiện của điện trường là lực điện


Câu 4:

Cường độ điện trường là:

Xem đáp án

Đáp án D

Cường độ điện trường là đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của điện trường tại một điểm


Câu 5:

Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho:

Xem đáp án

Đáp án C

Cường độ điện trường E=Fq là đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của điện trường tại một điểm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận