Trắc nghiệm Định luật Ôm đối với toàn mạch có đáp án (Nhận biết)

  • 2518 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biểu thức xác định định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở?

Xem đáp án

Biểu thức xác định định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở là: I=UR

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Đồ thị nào sau đây diễn tả đúng mối liên hệ giữa hiệu điện thế (U) và cường độ dòng điện (I) trong đoạn mạch chỉ có điện trở?

Xem đáp án

Ta có: Biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở: I=URU=IR

⇒ Đồ thị có dạng của hàm số y = ax

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho đoạn mạch gồm R1 mắc nối tiếp với R2, biểu thức nào sau đây là sai?

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C - sai vì : khi R1 mắc nối tiếp với R2 thì I=I1=I2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho mạch điện như hình bên.

Biết ξ1=3V; r1=1Ω; ξ2=6V; r2=1Ω; R=2,5Ω. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Số chỉ của ampe kế là:

Xem đáp án

Áp dụng định luật Ohm cho toàn mạch ta có

I=ξrb+Rb=ξ1+ξ2r1+r2+R=3+91+1+2,5=2A

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Lê Ngọc Linh

rất hữu ích ạ
L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận