Trắc nghiệm Định luật Ôm đối với toàn mạch có đáp án (Thông hiểu)

  • 2339 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

N

1 năm trước

Ngân Nguyễn Xuân Thuỳ

Bình luận


Bình luận