Trắc nghiệm Dòng điện Fucô có đáp án (Nhận biết)

  • 2725 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Dòng điện Fu-cô là:

Xem đáp án

Đáp án C

Dòng điện cảm ứng được sinh ra ở trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường hay được đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian là dòng điện Fu-cô


Câu 2:

Đặc tính chung của dòng điện Fu-cô là:

Xem đáp án

Đáp án A

Đặc tính chung của dòng điện Fu-cô là tính chất xoáy


Câu 3:

Chọn một đáp án sai khi nói về dòng điện Fu-cô

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C - đúng

D- sai vì dòng điện Fu-cô vừa có lợi trong một số dụng cụ và có hại trong một số dụng cụ


Câu 4:

Chọn một đáp án sai khi nói về dòng điện Fu-cô:

Xem đáp án

Đáp án B

A, C, D- đúng

B- sai vì: chiều của dòng điện Fu-cô không được xác định bằng định luật Jun-lenxơ


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận