Trắc nghiệm Dòng điện Fucô có đáp án (Thông hiểu)

  • 1893 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Khi cho tấm kim loại bằng đồng hay nhôm dao động trong từ trường của nam châm, ta thấy:

Xem đáp án

Đáp án C

Cho tấm kim loại (đồng hay nhôm) dao động trong từ trường của nam châm.

Ta thấy tấm kim loại chỉ dao động trong khoảng thời gian ngắn rồi dừng lại.


Câu 2:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D - đúng

C - sai vì: Dòng điện cảm ứng được sinh ra ở trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường hay được đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian là dòng điện Fu-cô


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C - đúng

D- sai vì: Dòng điện cảm ứng được sinh ra ở trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường hay được đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian là dòng điện Fu-cô


Câu 4:

Muốn làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của dòng điện Fu-cô gây trên khối kim loại, người ta thường dùng:

Xem đáp án

Đáp án A

Muốn làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của dòng điện Fu-cô gây trên khối kim loại, người ta thường chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau


Câu 5:

Khi sử dụng các dụng cụ điện, dòng điện Fu-cô sẽ xuất hiện trong:

Xem đáp án

Đáp án C

Khi sử dụng các dụng cụ điện trên, dòng điện Fu-cô sẽ xuất hiện trong quạt điện


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận