Trắc nghiệm Dòng điện không đổi. Nguồn điện có đáp án (Nhận biết)

  • 3222 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dòng điện là: 

Xem đáp án

Dòng điện là dòng các điện tích (các hạt tải điện) dịch chuyển có hướng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Quy ước chiều dòng điện là:

Xem đáp án

Chiều qui ước của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương (ngược chiều dịch chuyển của electron).

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là:

Xem đáp án

Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là tác dụng từ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Dấu hiệu tổng quát nhất để nhận biết dòng điện là:

Xem đáp án

Ta có, tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là tác dụng từ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng: 

Xem đáp án

A, B, C – sai

D – đúng

Vì: Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

1 năm trước

Đặng Thùy Trâm

Bình luận


Bình luận

Ducminh Vu
08:26 - 16/12/2021

câu 10: A cũng đúng

Ngân Nguyễn Xuân Thuỳ
23:53 - 26/10/2022

câu 10 đề sai

43. Nguyễn Đinh Ý Vy 10A12 -Jocasta William
22:00 - 07/11/2022

10 sai đề