Trắc nghiệm Dòng điện trong chất bán dẫn có đáp án (Thông hiểu)

  • 1876 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng?

Xem đáp án

A- sai vì electron chuyển động ngược chiều điện trường và lỗ trống chuyển động cùng chiều điện trường

B- sai vì electron mang điện âm, còn lỗ trống mang điện dương

C- đúng

D- sai vì độ linh động của các hạt tải điện tăng khi nhiệt độ tăng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây không đúng? Bán dẫn tinh khiết khác bán dẫn pha lẫn tạp chất ở chổ:

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C- sai vì Điện trở suất của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt độ tăng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

A, C, D - đúng

B - sai vì: Lớp chuyển tiếp p-n dẫn điện tốt theo một chiều từ p sang n

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Điều kiện để có dòng điện là:

Xem đáp án

Điều kiện để có dòng điện là chỉ cần duy trì một hiệu diện thế giữa hai đầu vật dẫn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Khi lớp tiếp xúc p – n được phân cực thuận, điện trường ngoài có tác dụng:

Xem đáp án

Khi lớp tiếp xúc p – n được phân cực thuận, điện trường ngoài có tác dụng tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận