Trắc nghiệm Dòng điện trong chất điện phân –Giải bài tập trong chất điện phân có đáp án (Thông hiểu)

  • 2795 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Khi có hiện tượng dương cực tan, dòng điện trong chất điện phân tuân theo định luật Ôm

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi khi nói về cách mạ một huy chương bạc:

Xem đáp án

Khi mạ điện:

+ Vật cần được mạ dùng làm cực âm

+ Kim loại dùng để mạ làm cực dương

+ Chất điện phân là dung dịch muối của kim loại dùng để mạ

B - Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt là sai

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Khi điện phân dương cực tan, nếu tăng cường độ dòng điện và thời gian điện phân lên 2 lần thì khối lượng chất giải phóng ra ở điện cực

Xem đáp án

Theo định luật Fa-ra-đây, ta có: m=1F.AnIt

 Khi tăng I và t lên hai lần thì khối lượng chất giải phóng ra ở điện cực sẽ tăng 4 lần

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Minh Quân

Bình luận


Bình luận