Trắc nghiệm Dòng điện trong chất khí có đáp án (Thông hiểu)

  • 2578 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cường độ dòng điện bão hòa trong điốt chân không bằng 1mA. Số electron bứt ra khỏi catốt trong thời gian 1 giây là:

Xem đáp án

I=qt=NetN=Ite=10-3.11,6.10-19=6,25.1015

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Một đèn điện tử có 2 cực (coi như phẳng) cách nhau 10mm. Hiệu điện thế giữa hai cực là 200V. Động năng của các electron tại anot?

Xem đáp án

Động năng của electron tại anot:

Wd=12mv2=eU=1,6.10-19.200=3,2.10-17J

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Một đèn điện tử có 2 cực (coi như phẳng) cách nhau 10mm. Hiệu điện thế giữa hai cực là 200V. Lực tác dụng lên electron khi nó di chuyển từ catốt đến anot?

Xem đáp án

Lực điện tác dụng lên các electron:

F=eE=eUd=1,6.10-1920010.10-3=3,2.10-15N

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Lee Huy Thực

K

2 năm trước

Kim Ngọc15 Trần Thị

Bình luận


Bình luận