Trắc nghiệm Dòng điện trong kim loại – Giải bài tập dòng điện trong kim loại có đáp án (Nhận biết)

  • 3214 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hạt tải điện trong kim loại là:

Xem đáp án

Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế thì nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

A- sai vì khi đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế thì electron tự do sẽ chuyển động theo dòng

B- sai vì tất cả các electron tự do trong kim loại sẽ chuyển động ngược chiều điện trường

C- đúng

D - sai vì chỉ có các electrong tự do trong kim loại mới chuyển động theo dòng ngược chiều điện trường

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chọn câu sai?

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C - sai vì hạt tải điện trong kim loại là electron tự do

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Kim loại dẫn điện tốt vì:

Xem đáp án

Kim loại ở thể rắn có cấu trúc tinh thể.

Mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Biểu thức xác định điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ là?

Xem đáp án

Điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ được xác định bằng biểu thức:

ρ=ρ01+αt-t0

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

2 năm trước

Kim Ngọc15 Trần Thị

L

1 năm trước

Lê Khánh

N

1 năm trước

Nam Minh

Bình luận


Bình luận