Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án): Bài tập lí thuyết về hợp chất của sắt (P1)

  • 929 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là

Xem đáp án

Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là tính oxi hóa và tính khử.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Trong các phát biểu sau, phát biểu sai là

Xem đáp án

Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là tính oxi hóa và tính khử.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận