Trắc nghiệm Kiểm Tra định kì Vật Lí 11 cực hay có lời giải chi tiết (P1)

  • 3610 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

Xem đáp án


Câu 4:

Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 cm, coi rằng prôton và êlectron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là

Xem đáp án


Câu 5:

Một vật mang điện âm là do

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận