Trắc nghiệm Kính lúp có đáp án (Nhận biết)

  • 1817 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kính lúp là dụng cụ quang dùng để:

Xem đáp án

Kính lúp là dụng cụ quang dùng để bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông của các vật nhỏ

A – sai vì các vật rất nhỏ được quan sát bằng kính hiển vi

B, D – sai vì: Vật thật qua kính lúp cho ảnh ảo, lớn hơn vật

C - đúng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là sai? 

Xem đáp án

A, B, C - đúng

D - sai vì: Vật cần quan sát đặt trước kính lúp cho ảnh ảo có hệ số phóng đại lớn

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Kính lúp đơn giản được cấu tạo bởi một: 

Xem đáp án

Kính lúp đơn giản được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực được tính bằng công thức nào sau đây?

Xem đáp án

Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực được tính bằng công thức: G=OCCf

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận