Trắc nghiệm Lăng kính - Bài tập lăng kính có đáp án (Nhận biết)

  • 2988 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lăng kính là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Lăng kính là một khối trong suốt, đồng nhất, được giới hạn bởi hai mặt phẳng không song song.


Câu 2:

Chọn câu trả lời sai:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

A, C, D - đúng

B- sai vì: Khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất lớn hơn chiết suất của lăng kính thì tia ló sẽ lệch về phía đỉnh


Câu 3:

Sử dụng hình vẽ về đường đi của tia sáng qua lăng kính: SI là tia tới, JR là tia ló, D là góc lệch giữa tia tới và tia ló, n là chiết suất của chất làm lăng kính. Công thức nào trong các công thức sau là đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

sini1=nsinr1; sini2=nsinr2r1+r2=AD=i1+i2-A

Khi góc lệch cực tiểu sinDm+A2=nsinA2

Ta suy ra các phương án: A, B, C – sai

Phương án D - đúng


Câu 4:

Lăng kính phản xạ toàn phần là một khối lăng trụ thủy tinh có tiết diện thẳng là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Lăng kính phản xạ toàn phần là lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là một tam giác vuông cân.


Câu 5:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về lăng kính và đường đi của một tia sáng qua lăng kính?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B.

A- sai vì tiết diện thẳng của lăng kính có thể là tam giác cân có thể làm tam giác thường, có thể là tam giác vuông, ...

B- đúng.

C- sai vì không phải mọi tia sáng qua lăng kính đều cho tia ló ra khỏi lăng kính.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hà Nguyễn

Bình luận


Bình luận

farm sub
03:39 - 31/03/2023

Đề sai, 19D mới đúng

Lê Hữu Thắng
23:11 - 09/04/2023

Đúng rồii