Trắc nghiệm Lăng kính - Bài tập lăng kính có đáp án (Thông hiểu)

  • 2264 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Lăng kính có góc chiết quang A=300 và chiết suất n=2. Tia ló truyền thẳng ra không khí vuông góc với mặt thứ hai của lăng kính khi góc tới i1 có giá trị:

Xem đáp án

Tia ló truyền thẳng ra không khí vuông góc với mặt thứ hai của lăng kính  i2=0

Ta có: sini2=nsinr2r2=0r1=A=300

Mà sini1=nsinr1sini1=2sin300i1=450

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận