Trắc nghiệm Lực Lorenxơ có đáp án (Nhận biết)

  • 3007 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một hạt proton chuyển động với vận tốc v vào trong từ trường theo phương song song với đường sức từ thì:

Xem đáp án

Ta có: proton chuyển động theo phương song song với đường sức từ lực lorenxơ f=0

Hạt proton không chịu tác dụng của lực lorenxơ vận tốc và hướng chuyển động của proton không thay đổi

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Lực Lorenxơ là:

Xem đáp án

Lực Lorenxơ là lực từ tác dụng lên mọi hạt mang điện chuyển động trong từ trường

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Chiều của lực Lorenxơ được xác định bằng:

Xem đáp án

Chiều của lực Lorenxơ được xác định bằng quy tắc bàn tay trái:

* Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho cảm ứng từ B xuyên vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến các ngón tay là chiều của v. Chiều của f cùng chiều với ngón cái choãi ra 900 nếu q>0 và ngược chiều với ngón cái choãi ra 900 nếu q<0.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Chiều của lực Lorenxơ phụ thuộc vào:

Xem đáp án

Chiều của lực Lorenxơ được xác định bằng quy tắc bàn tay trái:

* Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho cảm ứng từ B xuyên vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến các ngón tay là chiều của v. Chiều của f cùng chiều với ngón cái choãi ra 900 nếu q>0 và ngược chiều với ngón cái choãi ra 900 nếu q<0.

Chiều của lực Lorenxơ phụ thuộc vào cả 3 yếu tố: chiều chuyển động của hạt mang điện, chiều của đường sức từ và điện tích của hạt mang điện.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Phương của lực Lorenxơ:

Xem đáp án

Lực Lorenxơ (f) do từ trường có cảm ứng từ B tác dụng lên một hạt điện tích q chuyển động với vận tốc v có:

+ Phương: Vuông góc với v và B

+ Chiều: xác định bằng quy tắc bàn tay trái

* Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho cảm ứng từ B xuyên vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến các ngón tay là chiều của v. Chiều của f cùng chiều với ngón cái choãi ra 900 nếu q>0 và ngược chiều với ngón cái choãi ra 900 nếu q<0.

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Ngoc Mai

Bình luận


Bình luận