Trắc nghiệm Lực Lorenxơ có đáp án (Vận dụng cao)

  • 2019 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Hoàng Vinh
19:52 - 31/03/2022

câu 4 Độ lớn của v tính sai rồi đk