Trắc nghiệm Lực từ - Bài tập lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang điện có đáp án (Nhận biết)

  • 4268 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện được xác định bởi biểu thức:

Xem đáp án

Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện được xác định bởi biểu thức:

F=BIlsinα

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Một dây dẫn thẳng có dòng điện I đặt trong vùng không gian có từ trường đều như hình vẽ

Lực từ tác dụng lên dây có:

Xem đáp án

Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, dòng điện chạy từ cổ tay đến ngón tay, thì ngón cái choãi ra là chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

Lực từ trong trường hợp trên: có phương ngang, hướng sang trái

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Một dây dẫn có dòng điện I nằm ngang đặt trong từ trường có các đường sức từ thẳng đứng từ trên xuống như hình vẽ.

Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều:

Xem đáp án

Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, dòng điện chạy từ cổ tay đến ngón tay, thì ngón cái choãi ra là chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện:

Lực từ trong trường hợp trên: có phương ngang, hướng sang trái

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, dòng điện chạy từ cổ tay đến ngón tay, thì ngón cái choãi ra là chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

Chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện phụ thuộc vào chiều dòng điện và chiều cảm ứng từ

Khi thay đổi chiều của dòng điện hoặc cảm ứng từ thì chiều của lực từ sẽ thay đổi

Chiều của lực từ không phụ thuộc vào độ lớn của cường độ dòng điện

Phương án C - sai

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều.

Xem đáp án

Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện: F=BIlsinα với α=B,l^

A – sai vì: Lực từ tỉ lệ thuận với cường độ dòng điên

B – sai vì: Lực tử tỉ lệ thuận với chiều dài của đoạn dây

C – sai vì: F~sinα chứ không phải α

D - đúng

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận