Trắc nghiệm lý thuyết Lực từ - cảm ứng từ

  • 2685 lượt thi

  • 48 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chọn một đáp án SAI "lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện đi qua đặt vuông góc với đường sức từ sẽ thay đổi khi":

Xem đáp án

Khi dòng điện vào từ trường đồng thời đổi chiều thì lực từ không thay đổi (về phương, chiều, điểm đặt, độ lớn) nên đáp án D là sai.

Chọn D


Câu 2:

Đáp án nào sau đây ĐÚNG khi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song:

Xem đáp án

Khi hai dòng điện cùng chiều thì tương tác hút nhau

Chọn B


Câu 3:

Chọn một đáp án SAI:

Xem đáp án

Đáp án D là sai vì khi dây dẫn có dòng điện đặt song song với đường cảm ứng từ thì lực từ tác dụng lên dây bằng 0.

Chọn D


Câu 4:

Khi tăng đồng thời cường độ dòng điện trong cả hai dây dẫn song song lên 4 lần thì lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài của mỗi dây tăng lên

Xem đáp án

Ta có lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài của mỗi dây: F=2.107.I1I2r

Nên khi tăng cường độ dòng điện trong cả hai dây dẫn song song lên 4 lần thì lực từ  tăng 16 lần.

Chọn C


Câu 5:

Đặt một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua trong từ trường sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường cảm ứng từ chiều như hình vẽ thì lực từ có tác dụng gì:

Xem đáp án

Theo quy tắc bàn tay trái cho từng cạnh của khung dây hình chữ nhật, ta thấy các lực có phương nằm trên mặt phẳng hình chữ nhật, có hướng vào tâm hình chữ nhật và làm nén khung.

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận