Trắc nghiệm Mắt – Các tật của mắt và cách khắc phục có đáp án (Nhận biết)

  • 2412 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cấu tạo quang học của mắt từ ngoài vào trong gồm:

Xem đáp án

Cấu tạo quang học của mắt từ ngoài vào trong gồm: giác mạc, thủy dịch, lòng đen (con ngươi), thể thủy tinh, dịch thủy tinh, võng mạc

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Khi nói về sự điều tiết của mắt, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

A - sai vì không phải lúc nào mắt cũng có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt

B - sai vì khi nhìn các vật ở xa trên trục của mắt, cơ vòng dãn ra và thủy tinh thể tự xẹp xuống

C - đúng

D - sai vì khi nhìn vật ở gần mắt hơn thì các cơ vòng co lại làm độ cong của thủy tinh thể tăng lên

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Để quan sát rõ các vật thì mắt phải điều tiết sao cho:

Xem đáp án

Để quan sát rõ các vật thì mắt phải điều tiết sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Điểm cực viễn (Cv) của mắt là:

Xem đáp án

Điểm cực viễn của mắt là điểm xa nhất mắt có thể nhìn rõ khi không điều tiết, đối với mắt không có tật - điểm cực viễn ở vô cực.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Điểm cực cận (Cc) của mắt là:

Xem đáp án

Điểm cực cận (Cc) của mắt là điểm gần nhất mà mắt còn nhìn rõ ở trạng thái điều tiết tối đa.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận