Trắc nghiệm Mắt – Các tật của mắt và cách khắc phục có đáp án (Thông hiểu)

  • 1556 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một người bị cận thị có khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến điểm cực cận là OCC và điểm cực viễn OCV. Để sửa tật của mắt người này thì người đó phải đeo sát mắt một kính có tiêu cực là:

Xem đáp án

Để sửa tật của mắt người bị cận thì người đó phải đeo sát mắt một kính có tiêu cự là:

f=OCV

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Một người cận thị phải đeo sát mắt kính cận số 0,5. Nếu xem ti vi mà không muốn đeo kính thì người đó phải cách màn hình xa nhất một đoạn:

Xem đáp án

Ta có:

+ Kính cận số 0,5 có D=0,5dpf=2m

+ Mặt khác: f=OCVOCV=2m

Nếu xem ti vi mà không muốn đeo kính thì người đó phải cách màn hình xa nhất một đoạn 2m

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Một người cận thị về già, khi đọc sách cách mắt gần nhất 25cm phải đeo sát mắt kính số 2. Điểm cực cận của người đó nằm trên trục của mắt và cách mắt:

Xem đáp án

+ Kính cận số 2 có D=2dpf=0,5m

+ Quan sát vật cách mắt 25cm qua kính OCc=d=dfd+f=50cm

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50cm. Khi đeo sát mắt một kính có độ tụ +1dp, người này sẽ nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt:

Xem đáp án

+ Ta có: D=1dpf=1m

+ Quan sát vật cách mắt 50cm qua kính:

OCC=d'd=d'fd'f=33.3cm

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận