Trắc nghiệm Mắt – Các tật của mắt và cách khắc phục có đáp án (Vận dụng)

  • 1916 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mắt một người có điểm cực viễn cách mắt 50cm và độ biến thiên độ tụ từ trạng thái mắt không điều tiết đến trạng thái mắt điều tiết tối đa là 8dp. Hỏi điểm cực cận của mắt người này cách mắt bao nhiêu?

Xem đáp án

Ta có: biến thiên độ tụ khi chuyển từ trạng thái khống điều tiết sang điều tiết tối đa:

ΔD=1OCC1OCV8=1OCC10,5OCC=0,1m=10cm

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận