Trắc nghiệm Ôn tập chương 1: Điện trường - Điện trường có đáp án (Thông hiểu)

  • 2836 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Một tụ điện phẳng có điện môi không khí; khoảng cách giữa 2 bản là d = 0,6cm; diện tích một bản là 36cm2. Mắc tụ vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 100V. Năng lượng điện trường trong tụ điện là:

Xem đáp án

Đáp án D

+ Điện dung của tụ điện: C=ε.S9.109.4π.d=36.1049.109.4π.0,006=160π(nF)

+ Năng lượng điện trường: W=12CU2=12160π.109.104=112π(μJ)


Câu 2:

Một tụ điện có điện dung 24nF được tích điện đến hiệu điện thế 450V thì có bao nhiêu electron di chuyển đến bản tích điện âm của tụ?

Xem đáp án

Đáp án C

Theo bài ra ta có: Q=CU=24.109.450=1,08.105C

Q=nen=Qe=1,08.1051.6.1019=6,75.1013


Câu 3:

Một electron di chuyển một đoạn 0,8cm từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện của 1 điện trường đều thì lực điện sinh công 9,6.1018J. Cường độ điện trường E bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: AMN=q.E.M'N'¯

AMN>0;q<0;E>0 nên M'N'¯<0 tức là e đi ngược chiều đường sức.

Cường độ điện trường: E=AMNq.M'N'¯=9,6.10181,6.1019.0,008=7500(V/m)


Câu 4:

Cho q1=3.1010C, q2=3.1010C, đặt tại A và B trong dầu có ε=2 biết AB = 2cm. Xác định vectơ E tại điểm H -  là trung điểm của AB.

Xem đáp án

Đáp án A

- Gọi cường độ điện trường do q1 gây ra là E1; do q2 gây ra là E2

- Theo nguyên lí chồng chất điện trường: E=E1+E2

E1,E2 là 2 véc tơ cùng phương, cùng chiều nên: E=E1+E2

Ta có, cường độ điện trường: E=kQε.r2

Thay q1=3.1010C,q2=3.1010C,r1=r2=1cm,ε=2

Ta có: E=2.E1=27.103V/m


Câu 5:

Một proton nằm cách electron khoảng r=0,5.1010m trong chân không. Vận tốc tối thiểu của proton để nó thoát khỏi sức hút của electron là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

+ Lúc đầu năng lượng của hệ là thế năng tương tác tĩnh điện: W1=ke2r

+ Khi nó vừa thoát ra thì có vận tốc v, lúc này nó không chịu lực hút của electron nên lúc này hệ không còn thế năng tương tác mà chỉ có động năng: W2=12mv2

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng, ta có:

W1=W2ke2r=12mv02v0=2e2mr=3,2.106m/s


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận