Trắc nghiệm Ôn tập chương 1: Điện trường - Điện trường có đáp án (Vận dụng cao)

  • 2522 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Một quả cầu tích điện có khối lượng 0,1g nằm cân bằng giữa hai bản tụ điện phẳng, đứng cách nhau d = 1cm. Khi hai bản tụ được nối với hiệu điện thế U = 1000V thì dây treo quả cầu lệch khỏi phương thẳng đứng một góc α=100. Điện tích của quả cầu bằng:

Xem đáp án

Đáp án D

+ Các lực tác dụng lên quả cầu P,F,T:

+ Quả cầu cân bằng ⇒ P+F+T=0

+ Ta có:

F=Ptanα=q0.E=q0.Ud

q0=mgdtanαU=0,1.103.0,01.10.tan101000=1,76.109C


Câu 3:

Cho bộ tụ điện mắc như hình vẽ.

C1=4μF; C2=6,5μF; C3=3,6μF; C4=6μF. Mắc 2 cực AB vào hiệu điện thế U=100V. Điện dung của bộ tụ là:

Xem đáp án

Đáp án C

Cấu tạo của mạch điện: C1ntC2//C3ntC4

Lại có:

+ Điện dung của tụ khi ghép nối tiếp: 1Cnt=1C1+1C2+...+1Cn

+ Điện dung của tụ khi ghép song song: C//=C1+C2++Cn

Ta suy ra điện dung của bộ tụ:

C12=C1C2C1+C2=4.6,54+6,5=2,48μF

CAM=C12+C3=2,48+3,6=6,08μF

CAB=CAMC4CAM+C4=6,08.66,08+6=3,02μF


Câu 4:

Một tụ điện phẳng tích điện đến hiệu điện thế U1=300V. Sau khi ngắt khỏi nguồn điện người ta giảm khoảng cách giữa 2 bản tụ xuống còn một nửa. Lúc này hiệu điện thế giữa hai bản bằng:

Xem đáp án

Đáp án C

+ Ta có: Q=C.UU=QC

+ Mà: C1=ε.S9.109.4π.d

Sau đó khoảng giảm một nửa

C2=ε.S9.109.4π.d2=2.ε.S9.109.4π.d

C2=2C1

U1=QC1U2=QC2U1U2=QC1QC2=C2C1=2

U2=U12=3002=150V


Câu 5:

Một tụ điện phẳng không khí có điện dung C=2.103μF được tích điện đến hiệu điện thế U = 500V. Ngắt tụ ra khỏi nguồn rồi nhúng vào một chất lỏng thì hiệu điện thế của tụ bằng U’ = 250V. Hằng số điện môi của chất lỏng và điện dung của tụ lúc này là:

Xem đáp án

Đáp án D

Do Q = CU mà theo đề bài Q không đổi

Do đó khi nhúng vào chất lỏng ta có:

CU=C'U'C.500=C'.250C'=500250C=2C=2.2.103=4.103μC

Mặt khác, ta có:

C=S9.109.πdC'=εS9.109.πdC'C=ε

Ta suy ra: ε=2


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

NGUYỄN MINH KHANG

Bình luận


Bình luận