Trắc nghiệm Ôn tập chương 3: Dòng điện trong các môi trường có đáp án (Nhận biết)

  • 1942 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Ta có:

+ Hạt tải điện trong kim loại là electron.

+ Hạt tải điện trong chất điện phân là ion dương và ion âm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Dòng điện trong kim loại và trong chân không đều là dòng chuyển động có hướng của các electron.

Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển động có hướng của các electron, của các ion dương và ion âm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Điện trở suất của vật dẫn phụ thuộc vào:

Xem đáp án

A, B, C – sai vì điện trở suất của vật dẫn là điện trở tính trên một đơn vị chiều dài vật dẫn (1m) → điện trở suất không phụ thuộc vào chiều dài và tiết diện vật dẫn

D - đúng vì điện trở suất phụ thuộc vào bản chất của vật dẫn và thay đổi theo nhiệt độ (điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ theo biểu thức  là  độ biến thiên nhiệt độ)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây không đúng với kim loại?

Xem đáp án

B - sai vì hạt tải điện trong kim loại là electron tự do

C - đúng vì khi nhiệt độ không đổi, dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm

D - đúng vì mật độ hạt tải điện trong kim loại không đổi, không phụ thuộc vào nhiệt độ nhưng vận tốc của các hạt tải điện thì tăng khi nhiệt độ tăng

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận