Trắc nghiệm Ôn tập chương 4: Từ trường có đáp án (Nhận biết)

  • 2743 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:

Xem đáp án

Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện bằng 3 cách: có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt cạnh nó, hoặc có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt cạnh nó, hoặc có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó.

Phương án D - (có lực tác dụng lên một hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó.) là sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tính chất cơ bản của từ trường là:

Xem đáp án

Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Từ phổ là:

Xem đáp án

Từ phổ là hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Ta có các tính chất của đường sức từ là:

- Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.

- Qua một điểm trong từ trường ta chỉ có thể vẽ được một đường sức từ, tức là các đường sức từ không cắt nhau.

- Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.

- Các đường sức từ là những đường cong kín.

 A, C, D – đúng

B – sai vì đường sức từ là những đường con kín

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Từ trường đều là từ trường có:

Xem đáp án

Từ trường đều là từ trường có các đường sức song song và cách đều nhau, cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau.

A, B, D - đúng

Đáp án cần chọn là: C


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Văn Dũng

2 năm trước

Đinh Hoài Namm

Ứng dụng tốt

Bình luận


Bình luận