Trắc nghiệm Ôn tập chương 4: Từ trường có đáp án (Thông hiểu)

  • 2344 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một dây dẫn được uốn thành một khung dây có dạng hình tam giác vuông ABC như hình vẽ.

Đặt khung dây vào trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ B song song với cạnh AC. Coi khung dây nằm cố định trong mặt phẳng hình vẽ. Cho AB=4cm,AC=3cm, B=2.10-3T,I=5A. Lực từ tác dụng lên  cạnh AB của khung dây có giá trị:

Xem đáp án

Lực từ tác dụng lên cạnh AB là FAB có điểm đặt tại trung điểm của AB, có phương vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây, hướng từ ngoài vào và có độ lớn:

FAB=B.I.AB=2.10-3.5.0,04=4.10-4N

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:

Xem đáp án

* Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho cảm ứng từ B xuyên vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến các ngón tay là chiều của v. Chiều của f cùng chiều với ngón cái choãi ra 900 nếu q>0 và ngược chiều với ngón cái choãi ra 900 nếu q<0.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Electron khối lượng 9,1.10-31kg, chuyển động với vận tốc 2.107m/s vuông góc trong từ trường đều. Quỹ đạo của electron là đường tròn đường kính 20mm. Độ lớn cảm ứng từ có giá trị là:

Xem đáp án

Ta có: vB, lực lorenxơ đóng vai trò là lực hướng tâm:

Bán kính quỹ đạo của electron R=202=10mm

f=FhtqvB=mv2RB=mvRe=9,1.10-312.10710.10-31,6.10-19=0,0114(T)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Một hạt mang điện tích 10-6C, khối lượng 10-4g chuyển động vuông góc từ trường đều cảm ứng từ B=0,2T. Chu kì chuyển động của điện tích trên là:

Xem đáp án

Ta có: vB, lực lorenxơ đóng vai trò là lực hướng tâm:

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận